Обука за стратешки комуникации за претприемачко образование – Успешно завршена првата фаза од обуките наменети за Junior Achievement

Пет организации од меѓународната Junior Achievement мрежа успешно го поминаа прциот циклус на обуки за стратешки комуникации во текот на месеците февруари и март 2021 година. Обуките ги спроведе тим на Институтот за добро управување и евроатлантски перспективни (ИДУЕП) предводен од комуникологот и координатор на Програмата за транспарентност, медиуми и дигитализација на ИДУЕП, Бојан Кордалов, а врз основа на потребите и стратегијата за обуки на канцеларијата на Junior Achievement Europe во Брисел.

Обуките во првиот циклус беа фокусирани на подобрувањето на презентациските и комуникациските вештини за членовите на канцелариите на организациите, а главен акцент беше ставен на градењето на успешна комуникација со донаторската заедница, бизнис секторот, како и создавање на професионален модел на комуникација со медиумите, но и правилно користење на социјалните медиуми со цел поголема инклузивност и градење на двонасочна комуникација.

Како следна фаза од реализацијата на обуките секоја JA организација веќе изработува свој месечен акциски комуникациски план кој ќе биде реализиран под менторство на главниот предавач – експерт на ИДУЕП. Дополнително, за членовите на канцелариите на организациите се предвидува и одржување на посебен модул за обука кој ќе се фокусира на подобрувањето на комуникациските вештини преку градење на професионални модели и пакети кои ќе бидат атрактивни за поддршка и финансирање од страна на бизнис заедницата како општествено-одговорно проекти.

Организации кои се дел од обуките за стратешки комуникации се: JA Serbia, JA Moldova, JA Georgia, JA Macedonia и JA Romania.

Поврзани соддржини

Leave a Comment