Важноста на социјалните медиуми во промоцијата на меѓународни проекти од областа културата

„Важноста на социјалните медиуми во промоцијата на меѓународни проекти од областа на културата“ беше темата на обуката која беше реализирана во текот на јануари и февруари 2021 година од страна на комуникологот и координатор на Програмата за транспарентност, медиуми и дигитализација на ИДУЕП, Бојан Кордалов и консултантот за социјални медиуми и дигитален маркетинг, Владо Цекиќ. Обуката беше наменета за проектниот менаџмент и претставниците на организациите вклучени во рамки на проектот „The ways of the Heroes“ .

За време на ова обука, учесниците се стекнаа со продлабочени знаења и вештини за потребата од професионално присуство и активност на социјалните медиуми и другите дигитални алатки, важноста и начинот на кој функционираат алгоритмите на социјалните медиуми, како и неопходноста од градење на ефикасна и спроведлива комуникациска стратегија во делот на правилното и ефикасно користење на дигиталните алатки од страна на организациите.

Проектот „The Ways of Heroes“ е кофинансиран во рамки на „Creative Europe“ – Програмата на Европската Комисија за поддршка на секторите култура и аудиовизуелни дејности. Овој проект се спроведува од 7 граѓански организации од 6 земји од ЈИЕ и организации од Грција и Италија, а партнер-органзација од нашата земја страна е Македонскиот народен театар (МНТ).

 

Поврзани соддржини

Leave a Comment