Ефикасната комуникација на јавните институции е предуслов за професионално позиционирање во јавниот дискурс

„Ефикасна комуникација на јавните институции како предуслов за професионално позиционирање во јавниот дискурс“ е насловот на циклусот на обуки наменет за вработените во Државниот завод за ревизија (ДЗР). Обуките беа реализирани во текот на месец февруари 2021 година од страна на комуникологот и координатор на Програмата за транспарентност, медиуми и дигитализација на ИДУЕП, Бојан Кордалов. Во делот на стратегиското моделирање на односите со јавноста ревизорите стекнаа напредни знаења и вештини во делот на градење на ефикасен модел на внатрешна и надворешна комуникација, зголемување на институционална транспарентност и потребата од воспоставување…

Државниот завод за ревизија доби обука за дигитализација и односи со јавност

„Стратегиско моделирање на односите со јавноста и дигитализација во јавниот сектор“ е насловот на обуката која беше реализирана од страна на Јасна Бачовска Недиќ, редовна професорка на Правниот факултет „Јустинијан Први“ и специјалистот за односи со јавност и нови медиуми и координатор на Програмата за транспарентност, медиуми и дигитализација на ИДУЕП, Бојан Кордалов. Обуката беше наменета за потребите на дел од вработените во Државниот завод за ревизија. Во сферата на стратегиското моделирање на односите со јавноста, ревизорите од ДЗР имаа можност да се информираат за системот на односи со јавност…