„Walk and Talk“ во Куманово и Свети Николе – Младите разговаа со експерти за ментално здравје за личната добросостојба

„Walk and Talk“ тимот се дружеше со младите од Куманово и Свети Николе – Преку прошетка и разновидни креативни активности нашите дискусии за ментално здравје и препораки за градење инклузивна култура во справување со предизвиците ги зајакна капацитетите на младите од овие градови и ги охрабри отворено да зборуваат на оваа тема секогаш кога имаат потреба. На крајот од настанот беа посадени и дрвца, а како поддршка на иницијативата „Боренка“ која се стреми да ја направи нашата држава позелена. Замислата на оваа иницијатива е настаните да се спроведуваат во 16…

„Walk and Talk“ во Куманово и Свети Николе

Почетокот на неделата го започнуваме во Куманово и Свети Николе каде ќе се организираат осмиот и деветтиот „Walk and Talk“ настани кои има за цел подигање на свеста и надминување на стигмата поврзана со менталното здравје помеѓу младата популација. Целта е да се охрабрат младите луѓе на возраст помеѓу 15-25 години отворено да разговараат за предизвиците за менталното здравје преку пристап заснован на активности прилагодени за оваа возраст. Според концептот на проектот за време на настаните предвидено е движење на учесничките и учесниците по претходно креирана мапа со 3 точки…