Коронавирусот дополнително ја покажа неопходноста од дигитализација на општеството

Институтот за добро управување и евро-атлнтски перспективи (ИДУЕП) на ден 23.6.2020 година до државниот врв и политичките партии испрати допис со цел создавање на граѓанска и натпартиска платформа за дигитализација. Дописот го објавуваме интегрално во продолжение: Институтот за добро управување и евроатлантски перспективи (ИДУЕП) на 6.3.2020 година поднесе иницијатива за граѓанска и натпартиска платформа за дигитализација до политичките чинители и државниот врв која има цел да ја истакне важноста и потребата од брза дигитализација на сите јавни сфери. Целта е политичките чинители во пресрет на изборите, а во рамките на своите…

Иницијатива на ИДУЕП за граѓанска и натпартиска платформа за дигитализација

Институтот за добро управување и евро-атлнтски перспективи (ИДУЕП) на ден 6.3.2020 година до државниот врв и политичките партии испрати допис со цел создавање на граѓанска и натпартиска платформа за дигитализација. Дописот го објавуваме интегрално во продолжение: Дигитализацијата е процес кој веќе го одбележува 21 век! Процесот на дигитализација одамна е избор, како и обврска за секое општество која сака да напредува во општествено – политичките, економските и другите процеси. Токму воведувањето на ефикасна дигитализација во секоја сфера од живеењето ги унапредува можностите на граѓаните, бизнис секторот, медиумската слобода и независност,…