„Walk and Talk“ во Куманово и Свети Николе – Младите разговаа со експерти за ментално здравје за личната добросостојба

„Walk and Talk“ тимот се дружеше со младите од Куманово и Свети Николе – Преку прошетка и разновидни креативни активности нашите дискусии за ментално здравје и препораки за градење инклузивна култура во справување со предизвиците ги зајакна капацитетите на младите од овие градови и ги охрабри отворено да зборуваат на оваа тема секогаш кога имаат потреба. На крајот од настанот беа посадени и дрвца, а како поддршка на иницијативата „Боренка“ која се стреми да ја направи нашата држава позелена. Замислата на оваа иницијатива е настаните да се спроведуваат во 16…