Интернет Манифест

КАКО ФУНКЦИОНИРА НОВИНАРСТВОТО ДЕНЕС. СЕДУМНАЕСЕТ ТОЧКИ (МИСЛЕЊА). Група од петнаесетина германски новинари и блогери активисти (погледнете го крајот на блогот) во текот на месец јули 2009 година го објавија Интернет-Манифестот на германски јазик. Се работи за иднината на онлајн новинарството во 17 точки. Во моментот на пишување на овој блог, после само осум дена од неговото објавување, веќе е преведен на 15 јазици. ИДУЕП сака да придонесе, а за таа цел Ви го претставуваме неговиот превод на македонски јазик. 1. ИНТЕРНЕТОТ Е ПОИНАКОВ Интернетот произведува разни јавни сфери, различни услови…